Sede electrónica Ayuntamiento de Touro

12:56:28 Lunes 17 de junio 2024
Estás en:

Información

Tablón de anuncios


Se muestran los 100 anuncios más recientes; use el buscador para localizar otros.

Secretaría

17/06/2024

EXPEDIENTE 2024/E001/000002. Proceso selectivo dunha praza de persoal funcionario de administración xeral, Grupo C, Subgrupo C2, Subescala Auxiliar Administrativa, identificado na Relación de Postos de Traballo co número 01.01.00.04, con carácter definitivo a través do procedemento de oposición libre incluída na oferta de emprego público do ano 2021.


Alcaldía

17/06/2024

EXPEDIENTE 2024/E001/000008. Bases para a provisión en réxime laboral temporal de duración determinada por circunstancias da produción para a contratación de 3 peóns forestais encargados/as do manexo e actuación do vehículo motobomba (VMB) 2024.


Alcaldía

14/06/2024

EXPEDIENTE 2024/E001/000002. Proceso selectivo dunha praza de persoal funcionario de administración xeral, Grupo C, Subgrupo C2, Subescala Auxiliar Administrativa, identificado na Relación de Postos de Traballo co número 01.01.00.04, con carácter definitivo a través do procedemento de oposición libre incluída na oferta de emprego público do ano 2021.


Alcaldía

14/06/2024

EXPEDIENTE 2024/E001/000002. Proceso selectivo dunha praza de persoal funcionario de administración xeral, Grupo C, Subgrupo C2, Subescala Auxiliar Administrativa, identificado na Relación de Postos de Traballo co número 01.01.00.04, con carácter definitivo a través do procedemento de oposición libre incluída na oferta de emprego público do ano 2021.


Alcaldía

13/06/2024

EXPEDIENTE 2024/G015/000001. Ordenanza reguladora da administración electrónica do Concello de Touro.


Alcaldía

13/06/2024

EXPEDIENTE 2024/G015/000002. Ordenanza municipal para a protección e conservación dos camiños e vías públicas municipais en relación coas operacións de saca de madeira.


Alcaldía

04/06/2024

EXPEDIENTE 2024/E001/000008.


Secretaría

23/05/2024

EXPEDIENTE 2024/E001/000002. Proceso selectivo dunha praza de persoal funcionario de administración xeral, Grupo C, Subgrupo C2, Subescala Auxiliar Administrativa, identificado na Relación de Postos de Traballo co número 01.01.00.04, con carácter definitivo a través do procedemento de oposición libre incluída na oferta de emprego público do ano 2021.


Secretaría

14/05/2024

EXPEDIENTE 2024/E001/000006. Proceso selectivo dunha persoa tractoristas ao abeiro do convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Rural e o concello de Touro para prevención e defensa contra os incendios forestais durante o ano 2024.


Secretaría

14/05/2024

EXPEDIENTE 2024/E001/000007. Proceso de selección para a contratación de persoal ao abeiro da subvención para o fomento do emprego no medio rural (APROL Rural) 2024.