Sede electrónica Ayuntamiento de Touro

00:15:55 Domingo 21 de julio 2024

Información

Secretaría

24/04/2023

Bases e convocatoria do proceso de selección mediante concurso-oposición dunha praza de administrativo/a interino/a

EXP: 2023/E001/000002

EXPEDIENTE 2023/E001/000002. Bases e convocatoria do proceso de selección mediante concurso-oposición dunha praza de administrativo/a interino/a adscrito/a ao Departamento de Secretaría-Intervención e réxime interno e creación dunha bolsa de emprego [código da RPT 01.01.00.01; denominación administrativo/a xefe/a de unidade]


Justificantes de Publicación: