Sede electrónica Concello de Touro

07:52:46 Sábado 30 de setembro 2023

Información

Secretaría

24/04/2023

Bases e convocatoria do proceso de selección mediante concurso-oposición dunha praza de administrati

EXP: 2023/E001/000002

EXPEDIENTE 2023/E001/000002. Bases e convocatoria do proceso de selección mediante concurso-oposición dunha praza de administrativo/a interino/a adscrito/a ao Departamento de Secretaría-Intervención e réxime interno e creación dunha bolsa de emprego [código da RPT 01.01.00.01; denominación administrativo/a xefe/a de unidade]


Xustificantes de Publicación: