Sede electrónica Concello de Touro

11:57:57 Luns 17 de xuño 2024

Información

Secretaría

24/04/2023

Bases e convocatoria do proceso de selección mediante concurso-oposición dunha praza de auxiliar adm

EXP: 2023/E001/000003

EXPEDIENTE 2023/E001/000003. Bases e convocatoria do proceso de selección mediante concurso-oposición dunha praza de auxiliar administrativo/a interino/a adscrito/a ao Departamento de Secretaría-Intervención e réxime interno e creación dunha bolsa de emprego [código da RPT01.01.00.03; denominación auxiliar administrativo/a]


Xustificantes de Publicación: