Sede electrónica Concello de Touro

23:42:27 Mércores 29 de novembro 2023

Información

Alcaldía

17/10/2023

Listaxe de admitidos, nomeamento tribunal cualificador e data 1ª sesión do tribunal

EXP: 2023/E002/000007

SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE CONCURSO, DUN/HA TRABALLADOR/A SOCIAL. Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal ( plan único concellos) .  Pos+Adicional 1/2023. 

Listaxe de admitidos ao proceso selectivo para a selección e contratación de 1 traballadora social, durante dous meses.

Nomear ao tribunal cualificador do proceso selectivo que terá a seguinte composición

Data para a primeira sesión do Tribunal (constitución e valoración de méritos) para o xoves 19 de outubro de 2023 ás 10:30 horas.


Xustificantes de Publicación: