Sede electrónica Concello de Touro

23:31:41 Mércores 29 de novembro 2023

Información

Secretaría

19/10/2023

SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE CONCURSO, DUN/HA TRABALLADOR/A SOCIAL. Plan provinci

EXP: 2023/E002/000007

Resultado da selección do proceso selectivo para a contratación ao abeiro do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (plan único concellos). “POS+2023”, dunha traballadora social por un período de dous meses


Xustificantes de Publicación: