Sede electrónica Concello de Touro

22:55:12 Mércores 29 de novembro 2023

Información

Alcaldía

13/11/2023

BASES E CONVOCATORIA DO PROCESO DE SELECCIÓN MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN DUN (1) PALISTA

EXP: 2023/E001/000009

EXPEDIENTE 2023/E001/000009. Bases e convocatoria do proceso de selección mediante concurso-oposición dun (1) palista para o mantemento de accesos, da infraestrutura viaria e traballos relacionados coa utilidade colectiva. Sendo preciso a contratación dun condutor palista baixo a modalidade de contrato de traballo temporal de duración determinada por circunstancias da produción, consistente na realización de tarefas propias de palista, a xornada completa, para a execución de diferentes traballos e servizos de mantemento das vías e espazos públicos, durante un período de tres (3) meses no concello de Touro


Xustificantes de Publicación: