Sede electrónica Concello de Touro

14:16:09 Venres 19 de abril 2024

Información

Alcaldía

14/11/2023

INSTALACIÓN DE TELECONTROL EN LMT POR-706 - APOIO ANMEBL9T//34-17-3

EXP: 2023/U022/000009

Acordo do 27 de setembro do 2023 da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de outorgamento das autorizacións administrativas previa e de construción e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución de enerxía eléctrica no termo municipal de Touro (expediente: IN407A 2023/324-1).rdo do 27 de setembro do 2023 da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de outorgamento das autorizacións administrativas previa e de construción e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución de enerxía eléctrica no termo municipal de Touro (expediente: IN407A 2023/324-1).

Expediente: IN407A 2023/324-1.

Solicitante/promotor: UFD Distribución Electricidad, SA.

Denominación: Instalación de telecontrol en LMT POR-706 - apoio ANMEBL9T//34-17-3.

Termo municipal: Touro


Xustificantes de Publicación: